Οι σκοποί του Συνδέσμου είναι οι εξής :

Με δεδομένο το γεγονός ότι ο Σύνδεσμος δεν επιχορηγείται από τον Κρατικό προϋπολογισμό και ότι το Δ.Σ. του είναι αιρετό και άμισθο, επιτελεί το Εθνικής σημασίας έργο του με επιτυχία χωρίς ποτέ να τεθεί θέμα αναποτελεσματικότητας και δυσλειτουργίας του.

Ο Σύνδεσμος επιτελεί το κοινωνικό έργο του Εφεδρικού Κινήματος με απώτερο σκοπό την διατήρηση του αγωνιστικού φρονήματος και την δημιουργία ενότητας μεταξύ στρατού και λαού. Ενόψει δε και της λειτουργίας του θεσμού της "παλλαϊκής άμυνας" ,υπάρχει έντονη η ανάγκη διατήρησης ενός διευρυμένου και δυναμωμένου Εφεδρικού Κινήματος.

Η καθιερωμένη, από το 1982, πρακτική του Συνδέσμου να φέρει μορφή ΝΠΔΔ, έχει δημιουργήσει μια ιστορική συνέχεια για το Εφεδρικό Κίνημα και έχει αποδείξει τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητά του με αυτή την μορφή.