Ταυτότητες Οικονωμικά Προαγωγές  
   
   

ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΦΕΚ 1415/Β/19/05/2016)

Όλοι οι λεφεδροι Αξιωματικοί, και των τριών όπλων, που είναι εγγεγραμμένοι σε Συνδέσμους αλλά και όσοι εγγράφονται ως ΝΕΑ μέλη, θα πρέπει να εφοδιαστούν με τον ΝΕΟ τύπο ταυτότητος, προσκομίζοντες στον Σύνδεσμο τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Τύπου Α του αρμοδίου Στρατολογικού Γραφείου.

2. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 3Χ3.

3. Επιστροφή της εις χέίρας τους παλαιά ταυτότητα Εφέδρου Αξιωματικού.

4. Αίτηση

Τα δελτία ταυτότητος που έχουν οι έφεδροι Αξ/κοι θα πρέπει να αντικατασταθούν το αργότερο μέχρι 19-5-2017, ημέρα που παύει η ισχύς τους.