ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

(ΣΥΝ.ΕΦ.Α.Α.)

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΝΟΜΟΣ 1301/82)

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 61 - 10679 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ : 210-3617971, 210-3618193

  Ιστορία Φωτογραφίες