Διοίκηση Εκλογές Οικονομικά  

Εκλογές Διοικητικών Συμβουλίων

Ανακοινούται προς τους κ.κ. Συναδέλφους ότι την 11ην Μαρτίου 2018 ημέραν Κυριακή και ώρες 9 π.μ. έως 2 μ.μ. θα διαξαχθούν στα γραφεία μας - Ακαδημίας 61 - Εκλογές για την ανάδειξιν του Νέου 9μελούς Δ/κού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας.

Είναι ανάγκη οι Συνάδελφοι να προσέλθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι γιατί είναι λυπηρό στις αρχαιρεσίες των τελευταίων χρόνων να προσέρχεται μόνο το 10% (60-80) των ταμειακώς εν τάξει.

Παρακαλούμε και - κυρίως τους νέους συναδέλφους - που επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες στον ΣΕΑ Αθηνών να θέσουν υποψηφιότητα ως μέλη του Δ/κού Συμβουλίου.

 

Για  να εκλεγεί ένα μέλος  του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται :

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κάθε τρία (3) χρόνια με μυστική ψηφοφορία, από τα παρόντα και ταμειακά εντάξει μέλη τους.

Πρέπει να τονιστεί ότι η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου  είναι τιμητική και άμισθη.

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού συνέλθουν σε ένα μήνα από την εκλογή τους σε ειδική για τον σκοπό αυτό συνεδρίαση, εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.