Διοίκηση Εκλογές Οικονομικά  

Εκλογές Διοικητικών Συμβουλίων

Για  να εκλεγεί ένα μέλος  του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται :

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κάθε τρία (3) χρόνια με μυστική ψηφοφορία, από τα παρόντα και ταμειακά εντάξει μέλη τους.

Πρέπει να τονιστεί ότι η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου  είναι τιμητική και άμισθη.

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού συνέλθουν σε ένα μήνα από την εκλογή τους σε ειδική για τον σκοπό αυτό συνεδρίαση, εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.