Ταυτότητες Οικονωμικά Προαγωγές  
   
   

Γνωρίζοντες την δυσχερή οικονομική κατάσταση που έχουμε περιέλθει άπαντες, ύστερα από τα έκτακτα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης, το Δ.Σ. του Συνδέσμου απεφάσισε όπως η ετήσια συνδρομή του 2017 να γίνει 20 και όσοι συνάδελφοι οφείλουν συνδρομές από το 2008 να καταβάλουν μόνο το ποσό των 50, και όσοι οφείλουν συνδρομές πλέον των 15 ετών, το ποσό των 75.

Δια την εξυπηρέτηση των οι συνάδελφων που, διά διαφόρους λόγους, δεν μπορούν να έλθουν στα γραφεία μας, ας αποστείλλουν την συνδρομήν τους με κατάθεση στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ με αριθμό λογαριασμού 040/483133-00 που είναι ο λογ/σμός του Συνδέσμου Εφέδρων Αξ/κών Αθηνών. Υπενθυμίζουμε ότι μετά την κατάθεση να μας γνωρίσετε τηλεφωνικώς (210-3671971 ή  210-3618193) για να σας αποστείλλουμε την απόδειξη πληρωμής.

Ελπίζοντες να ανταποκριθείτε στην έκκλησή μας αυτή, αφού σταμάτησε η πενιχρή οικονομική ενίσχυση του ΥΠ.ΕΘ.Α., και τα λειτουργικά έξοδα των γραφείων μας είναι μεγάλα, θα είναι κρίμα να ανασταλεί η λειτουργία του μεγαλήτερου Συνδέσμου της χώρας.

 

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ - ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ - ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΜΑΣ!!