Ταυτότητες Οικονωμικά Προαγωγές  
   
   

Γνωρίζοντες την δυσχερή οικονομική κατκασταση που έχουμε περιέλθει άπαντες, ύστερα από τα  έκτακτα οικονομικά μέτρα της Κυβέρνησης, το Δ.Σ. του Συνδέσμου απεφάσισε όπως η ετήσια συνδρομή του 2018 να είναι 20 και όσοι συνάδελφοι οφείλουν συνδρομές από το 2008 να καταβάλουν μόνο το ποσό των 50, όσοι δε οφείλουν συνδρομές από το 2003 να καταβάλουν το ποσό των 60 και όσοι οφείλον συνδρομές πλέον των 15 ετών να καταβάλουν μόνο το ποσό των 75.

Διά την εξυπηρέτησιν των συναδέλφων, που διά διαφόρους λόγους δεν μπορούν να έλθουν στα γραφεία μας, ας αποστείλουν την συνδρομήν τους με κατάθεση στην ΕΘΝΙΚΗ  ΤΡΑΠΕΖΑ στον αριθμό λογ/σμού  040/483133-00 που είναι ο λογ/σμός του Συνδέσμου Εφέδρων Αξ/κών Αθηνών. Υπενθυμίζουμε ότι μετά την κατάθεση να μας το γνωρίσετε τηλεφωνικώς (210-3617971 - 3618193) για να σας αποστείλουμε την απόδειξη πληρωμής.

 

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ - ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ - ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΜΑΣ!!