Ταυτότητες Οικονομικά Προαγωγές  

ΠΑ.Σ.ΕΦ.Α.

Κατά την συνεδρίασην του 25μελούς Κ.Δ.Σ. τηε Α.Π.Ο.Ε.Α. της 26/11/2016, απεφασίσθη το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφέδρων Αξιωματικών να πραγματοποιηθεί την 17-19 Μαρτίου 2017 στην Πόλη της Λάρισας. Όσοι Επιθυμούν να συμμετάσχουν, να επικοινωνίσουν με τον κ. Αγγ. Αγραφιώτη για λεπτομέριες και περισσότερες πληροφορίες. Δηλώσεις συμμετοχής το αργότερο μέχρι 15/01/2017.